PROMEDICA

Medyczna szkoła zawodowa

Mamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach medycznych. Wiodącymi są te, które dają najbardziej pożądane wykształcenie na rynku pracy zarówno polskim, jak i europejskim, niezagrożone bezrobociem i dające szerokie perspektywy zatrudnienia.

Przejdź

ODN

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie istnieje od 1998 roku. Od tego czasu z naszych usług skorzystało ponad 1000 osób.

Przejdź

GRUPA PROED Sp. z o.o.

 

W ramach naszej grupy funkcjonują m.in. Medyczna Szkoła Zawodowa PROMEDICA , Szkoła Policealna PRO MEDICA . Kształcimy na kierunkach Technik farmaceutycznyTechnik weterynarii .

GRUPA PROED sp. z o.o. (dawniej PROED - Centrum Szkolenia i Doradztwa)

ul. Jeziołowicza 2

10-690 Olsztyn

@ Do biura - biuro@proed.pl

NIP: 739 387 5 755

Tel/fax: (089) 533 51 42

KRS: 0000 561419