PROMEDICA

Medyczna szkoła zawodowa

Mamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach medycznych. Wiodącymi są te, które dają najbardziej pożądane wykształcenie na rynku pracy zarówno polskim, jak i europejskim, niezagrożone bezrobociem i dające szerokie perspektywy zatrudnienia.

Przejdź

ODN

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie istnieje od 1998 roku. Od tego czasu z naszych usług skorzystało ponad 1000 osób.

Przejdź

GRUPA PROED Sp. z o.o.

 

W ramach naszej grupy funkcjonują m.in. Medyczna Szkoła Zawodowa PROMEDICA , Medyczna Szkoła Zawodowa PROMEDICA dla Dorosłych i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Kształcimy na kierunkach Technik weterynarii OlsztynTechnik farmacji Olsztyn, Opiekun medyczny Olsztyn.

GRUPA PROED sp. z o.o. (dawniej PROED - Centrum Szkolenia i Doradztwa)

ul. Jeziołowicza 2

10-690 Olsztyn

@ Do biura - biuro@proed.pl

NIP: 739 387 5 755

Tel/fax: (089) 533 51 42

KRS: 0000 561419

Kapitał zakładowy: 50000 ; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zobacz naszą lokalizację na Google Maps